Daenerys daenerys2
Jaime ???????????????????????????????
Katina Cindy puppy
Brian Brian
Xan Xan
Flynn Flynn
Holly Holly
Izzy Izzy
Samwell samwell (1)
Arya Arya3 (1)
Heidi Heidi
Sandor ???????????????????????????????
Sansa Sansa (1)
King King face
June ???????????????????????????????
Jack Jack CU
Sav Sav
Manni ???????????????????????????????
Jason ???????????????????????????????
Tanner Tanner ordering a latte